สิงห์บุรี-จัดพิธีถวายอาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1

สิงห์บุรี-จัดพิธีถวายอาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีถวายอาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567 ณ หอประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งก็มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี
          สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลี เพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ โดยพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจะมีหน้าที่วางแผน กำหนดนโยบายการประเมินและดำเนินการสอบ เพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งในการสอบในครั้งนี้มีพระสงฆ์สามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนบาลีในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวนประมาณ 300 รูปเข้าร่วมสอบ โดยจะใช้เวลาในการสอบทั้งสินจำนวน 3 วัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!