นครสวรรค์-The G ประชุมครู ประกาศครูได้บรรจุ รับครูใหม่ ลูกม่วงขาวห้องโอลิมปิกขอบคุณในผลงาน กวาดโอลิมปิก 1 ห้อง

นครสวรรค์-The G ประชุมครู ประกาศครูได้บรรจุ รับครูใหม่ ลูกม่วงขาวห้องโอลิมปิกขอบคุณในผลงาน กวาดโอลิมปิก 1 ห้อง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 18.30 น วันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมภัตตาคารเล่งหงษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายธรธร จันทร์มะลิ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนครสวรรค์สอนเสริมหรือ The G จัดประชุมคณะครู โดยมีสาระที่สำคัญในการประชุมดังนี้คือ 1. การเปิด The G สาขาห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์ โดยขณะนี้ได้เปิดทำการสอนแล้วตั้งแต่ระดับชั้นป 3 ถึงชั้น ม.1 มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 7 ห้อง ซึ่งได้ทำการเปิดไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ขอขอบคุณคณะครูทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีเปิด , 2. ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการบรรจุเป็นครู THE G จํานวน 6 ท่าน หลังจากที่อยู่ร่วมสอนกันมาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี มีความขยัน มานะ อดทน และร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ได้แก่ 1.ครูวชิระ ยอดบัว วิชาสังคมศึกษา , 2.ครูปฐวี ทรัพย์ศรี วิชาภาษาอังกฤษ , 3.ครูกิตติกา หวานแหลม วิชาวิทยาศาสตร์(ชีวะ) , 4.ครูสุภักดิ์ พลไพรินทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ , 5.ครูธนกร พิลึก วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) , 6.ครูณฐมน อนันต์ วิชาภาษาไทย และยินดีต้อนรับครูใหม่ 1 ท่าน คือ ครูงามตา สาดเจริญวัฒนา วิชาเอกภาษาอังกฤษ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก จบชั้นม. 6 เมื่อปี 2560 , 3. ข้อควรปฏิบัติ ระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำให้คุณครูช่วยดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง พร้อมทั้งกำกับในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเรียน , 4. ขอบคุณคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันสร้างผลงานชื่อเสียงให้กับ The G โดยในการสอบโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชั้น ม.1 ของโรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียน The G สามารถสอบได้ จำนวน 1 ห้องเรียน คือมีนักเรียนสอบได้ 36 คน และในการสอบรอบพิเศษ ของชั้น ม.3 โครงการ พสวท.สมทบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพหุภาษา มีนักเรียนสอบได้อีก 30 กว่าคน , 5. ขอให้คณะครู ตั้งใจดูแลเอาใจใส่นักเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการสอบรอบต่อไปในวันที่ 30 มีนาคม 2567


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!