นครสวรรค์-สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง” กว่า 200 โต๊ะ

นครสวรรค์-สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง” กว่า 200 โต๊ะ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ โดมอาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง” เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลน โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
          ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า แขกวีไอพีและผู้มีเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ทุกเขต พร้อมศิษย์เก่ารุ่นต่างๆจากหลากหลายอาชีพ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้การสนับสนุน การจัดงาน โดยร่วมบริจาคสนับสนุนให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ รายละ 10,000 บาท ดังนี้คือ 1.ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ , 2.ดร.พีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ , 3.นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ , 4.ดร.นิภา สุพิชญางกูร , 5.นายมานะ แก้วมณี , 6.คุณนภาพร ไกรพฤษะวัน , 7.นางสุภาพร แตงนรา , 8.นายสมควร โอบอ้อม 5,000 บาท , 9. ดร.วิรัช ตั้งประดิษฐ์ 3,000 บาท รวมยอดการรับบริจาค ทั้งสิ้น 78,000 บาท
          สำหรับผู้ร่วมงานซึ่งเป็นศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกรุ่น นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ให้การสนับสนุนร่วมซื้อโต๊ะร่วมงานคืนสู่เหย้า ได้แก่ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 สพม.นครสวรรค์ และโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควร์ สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ ชมรมร้องเพลงหิมพานต์บ้านเสธ. สภาวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด ชมรมสมาคมต่างๆ และอื่นๆ สำหรับกิจกรรมในงานมีการร้องเพลงสดุดีจอมราชันย์ การร้องมาร์ชของมหาวิทยาลัย การลีลาศรำวงกับวงกนตรี “สิปปกร” เต็มวง การมอบรางวัลรูเล็ต และจับสลากรางวัลหางบัตร ซึ่งผู้ร่วมงานสนุกสนาน ทุกคนพึงพอใจ ทั้งวงดนตรี อาคารสถานที่. การต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีการสื่อสาร การบริการด้านสุขา ซึ่งทุกด้านดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดีทุกด้าน
          “ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน อนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน ได้แก่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย น้องนักศึกษา สปอนเซอร์ทุกท่าน สื่อมวลชน คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ร่วมมือร่วมใจทำงานจนสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ สมาคมศิษย์เก่าฯ ขออภัยมา ณโอกาสนี้” นายจิรวิทย์ ศุภนันทกานต์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!