กาฬสินธุ์-สสจ. ตรวจความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ

กาฬสินธุ์-สสจ. ตรวจความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

          วันที่ 2 มีนาคม 2567 นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการรองรับการตรวจราชการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นพ.พรพัฒน์ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล รพ.กมลาไสย และ รพ.ฆ้องชัย เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค รวมไปถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนรับมือกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นไปอย่างราบรื่น
          นพ.พรพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขไว้รองรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะอย่างเต็มที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!