สตูล-จัดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 “World Turtle Day 2024”

สตูล-จัดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 “World Turtle Day 2024”

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

          นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 “World Turtle Day 2024” ภายใต้แนวคิดชมวิถีถิ่นภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการอนุรักษ์เต่ากระอาน และเต่าอื่น ๆ ของไทย
          สำหรับเต่ากระอาน เป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันพบหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวใน ประเทศไทยคือที่คลองละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เท่านั้น อีกทั้งยังมีเต่าลายตีนเป็ด เต่าหวาย เต่าหกดำ เต่าต่างประเทศ อาทิ เต่าฮันลิเกเตอร์ และเต่าแฮมมินตัน โดยอยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล ที่เตรียมผลักดันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในการจัดงานวันเต่าโลกฯ ในปีต่อ ๆ ไป เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เต่ากระอาน
          โดยงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567 ณ ลานตลาดนัด KM Park ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน อาทิ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มหกรรมอาหารและของดีตำบลกำแพง , แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งธรณีโลกที่สำคัญในพื้นที่ตำบลกำแพง , ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเต่ากระอาน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล , การรับบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการ “ขยะ ปัน สุข”, การแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น “มาสเตอร์เชฟชุมชน” , การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ และการแสดงจากศิลปินทุกค่ำคืน โดยประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมและเที่ยวฟรีตลอดการจัดงานฯ ได้อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!