สิงห์บุรี-น้อมรำลึก ”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2567

สิงห์บุรี-น้อมรำลึก ”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2567

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน ประจำปี 2567 โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช พร้อมนายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีทั้งสอง นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีและจัดนิทรรศการ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถสืบช่างอีกครั้ง แบบอย่างแรงกายแรงใจต่อแรงงานไทย
          คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประจำ 17 กุมภาพันธ์ 2552 บ่อยครั้งชอบถวายพระราชสมัญญา “พระจำลองแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทหลวงบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันที่ 2 มีนาคมของทุก ปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ฐานข้อมูลที่เป็นประธานในพิธีเปิดงานแนะนำแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือของช่างซ่อมของสโมสร กรุงเทพฯ ใต้ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถานกรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชดำรัสและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมักจะห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงไม่ค่อยมาตรฐานงานช่างของคนไทยอีกครั้ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!