อุบลราชธานี-ชาว กยศ. โรงเรียนเอกชน เฮ ! ผู้ใหญ่ลงนามกู้ยืมสำเร็จ

อุบลราชธานี-ชาว กยศ. โรงเรียนเอกชน เฮ ! ผู้ใหญ่ลงนามกู้ยืมสำเร็จ

ภาพ/ข่าว:อภิสิทธิ์ เสมอภาค 

          ผศ.ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ( แห่งประเทศไทย ) ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อม นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนาม MoU โครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหลักสูตรอาชีพเพื่อ ยกระดับทักษะการเรียนรู้ปีการศึกษาตั้งแต่ช่วงระยะ 2566 – 2567 โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษา (กยศ.) จับมือในกลุ่มอาชีพบริการสุขภาพ โรงเรียนบริบาล 74 โรงเรียน เพื่อขายโอกาสให้เข้าถึงแก่ประชาชนจัดกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ผลิตบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานในหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลเด็กเล็ก หลักสูตรผู้ช่วยทันตกรรม นำร่อง โดยมีพิธีลงนามโดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ประธาน) ลงนามร่วม 74 โรงเรียน และในการนี้โรงเรียนเซ็นบริรักษ์อินเตอร์ จ อุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย
          ซึ่งมี ดร.สุริยา สว่างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์อุบลราชธานี ร่วมลงนามในครั้งนี้ ในการนี้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยิน ดร.เจตสุภส ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืมเพื่อการศึกษาและ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายศรัณ อัยราน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายภคพล วังสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมร่วมถ่ายภาพแสดงงความยินดีในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดี ในการบริหารทุนกู้ยิมเพื่อการศึกษามอบให้กลุ่มนักเรียน นักศึกา จาก 74 โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้รับโอกาสกู้ยืมเงินเรียนเพื่อจบหลักสูตรในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!