กาญจนบุรี-สสจ. จัดประชุมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ และนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ประจำปี 2567

กาญจนบุรี-สสจ. จัดประชุมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ และนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ และนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ประจำปี 2567 ในการประชุมมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) โดยแบ่งเป็น ห้องประชุมสุรพงษ์ : แบ่งกลุ่มอภิปรายการนำเสนอผลงานวิจัย (R search) อย่างมีคุณภาพ/ผลงานกรณีศึกษา (Case Study) ห้องประชุมมะลิวัลย์ : แบ่งกลุ่มอภิปรายการการนำเสนอผลงานกรณีศึกษา (Case Study) อย่างมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ : แบ่งกลุ่มอภิปรายการนำเสนอผลงานวิจัย (Research) และ ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรอภิปราย จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลทองผาภูมิ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เข้ามาเป็นวิทยากรอภิปรายในการประชุมฯครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!