อยุธยา-ชาวอำเภอภาชีใส่เสื้อสีม่วงแสดงความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

อยุธยา-ชาวอำเภอภาชีใส่เสื้อสีม่วงแสดงความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณหน้าเสาธงลานหน้าสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสเกน จันทร์ผดุงสุข นายกเทศมนตรีตำบลภาชีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ข้าราชการตำรวจ สภ.ภาชี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ภาคเอกชนคณะครู นักเรียน และพสกนิกรชาวอำเภอภาชีแสดงความจงรักภักดี ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายนายนพดล พลซื่อ นายอำเภอภาชีเป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวายธูปเทียนแพ และนำผู้ร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และได้ร่วมแปลแถวเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวสดุดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสละเวลา ความสุขส่วนพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ไม่ทรงย่อท้อ ต่อความเหน็ดเหนื่อยแม้พระวรกายมีอาการเจ็บป่วยก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริแก่องค์กรต่างๆได้น้อมนำไปขับเคลื่อน ก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนคนไทย พสกนิกรชาวอำเภอภาชี ขอน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์ รักษา ปกป้อง มิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และขอน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อน สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!