นครสวรรค์-อบจ. MOU สปส. ร่วมมือกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ไม่ต้องสำรองจ่าย มี รพ.สต สังกัด อบจ. รวม 34 แห่ง

นครสวรรค์-อบจ. MOU สปส. ร่วมมือกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ไม่ต้องสำรองจ่าย มี รพ.สต สังกัด อบจ. รวม 34 แห่ง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ (พยาน) และนายราเชนทร์ เทียนทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (พยาน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์
          ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีสถานพยาบาลที่ถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และให้สถานพยาบาลที่ทำความตกลงการร่วมมือเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนเบิกเงินค่าบริการทางการแพทย์กับสำนักงานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด
          การบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ มีสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย จำนวน 34 แห่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!