ชัยนาท-ชวนเที่ยวงาน เขื่อนเจ้าพระยารำลึก 67 ปี

ชัยนาท-ชวนเที่ยวงาน เขื่อนเจ้าพระยารำลึก 67 ปี

ภาพ/ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง

          วันที่ 29 ก.พ.2567 นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท พ.ต.อ.นรากร บุญครอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เขื่อนเจ้าพระยารำลึก ครบรอบ 67 ปี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2567 ณ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความตระหนักรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย
          นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อดําเนินการจัดงานเขื่อนเจ้าพระยารําลึก ด้วยสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจากเขื่อนเจ้าพระยา ที่มีความสําคัญกับชาวชัยนาทและคนทั้งประเทศ เพื่อให้รําลึกถึงคุณประโยชน์และความเป็นมาในการสร้างเขื่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ให้เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท          นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวว่า เขื่อนเจ้าพระยา เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคกลาง เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการดําเนินการสลับกับการระงับไปด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมือง แต่ก็ได้มีการดําเนินการสืบต่อเนื่องมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 9 เริ่มก่อสร้างอีกครั้งในปี พ.ศ.2495 และได้สร้างเสร็จเปิดเขื่อนเจ้าพระยาได้ในปี พ.ศ. 2500 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เวลา 15.30 น. และทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลา ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าสํานักงานชลประทานที่ 12 ในปัจจุบัน โดยสลักข้อความสําคัญว่า “…ขอให้เขื่อนชลประทานนี้ มั่นคงถาวร ก่อให้เกิดประโยชน์ อันยิ่งใหญ่แก่พสกนิกร ในการกสิกรรม การเศรษฐกิจ การคมนาคม การไฟฟ้าพลังน้ำและการป้องกันอุทกภัยสืบไป….” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เป็นปีที่ 67 เขื่อนเจ้าพระยาทําหน้าที่โดยสมบูรณ์ ดังข้อความที่ปรากฏในแผ่นศิลาทุกประการ และด้วยคุณประโยชน์และความสวยงามของเขื่อนเจ้าพระยา สํานักงานชลประทานที่ 12 ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับโครงการชลประทานต่างๆในพื้นภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดชัยนาท สําหรับเขื่อนเจ้าพระยามีโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาเจ้าพระยา เป็นผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการน้ำและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เห็นถึงศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะกับการพักผ่อน นอกจากบริเวณฝั่งอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดงานแล้ว ในฝั่งตรงข้ามยังมีสวนหย่อมที่จัดไว้อย่างลงตัว มีอาคารสัญลักษณ์สถานที่เหมาะแก่การเรียนรู้และศึกษาความเป็นมา และที่สําคัญคือจุดแท่นจารึก ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ปัจจุบันมี OR code ให้นักท่องเที่ยวสามารถสแกนดูได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลสําคัญต่างๆของเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมกับบรรยากาศรอบด้านที่เห็นตัวเขื่อนฯ เห็นความสมบูรณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงเย็นยังได้ชมพระอาทิตย์ตกอย่างงดงาม เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลีก

          นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า งานเขื่อนเจ้าพระยารำลึก ครบรอบ 76 ปี จะจัดขึ้น ในวันที่ 6-10 มีนาคม 2567 ณ เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท บริเวณฝั่งอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการประดับไฟตั้งแต่ฝั่งบ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา โบสถ์หลวงพ่อหิน สันเขื่อนเจ้าพระยา ตลอดไปจนถึงบริเวณภายในงาน ซึ่งจะมีจุดถ่ายภาพอีกมากมายหลายจุด ประดับแสงไฟสว่างไสวทั่วทั้งงาน มีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตเขื่อนเจ้าพระยา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ภายในงานยังมีการออกร้านต่าง ๆ กว่า 80 ร้านค้า จากสินค้าของดีจังหวัดชัยนาท และร้านค้าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานเขื่อนเจ้าพระยารำลึก 67ปี จัดขึ้น 5 วัน ระหว่าง วันที่ 6-10 มีนาคม 2567 เริ่ม 15.00 น. และมีกิจกรรมภายในงานต่อเนื่องถึง 22.00 น. ในช่วงเย็นจะมีบริการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมนํ้าเจ้าพระยาชัยนาท จากเขื่อนเจ้าพระยา ไปยังศาลหลักเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการวันละ 2 รอบ รอบละ 2 ลํา รอบแรกเริ่ม เวลา 16.00 น. และรอบที่สอง เวลา 17.30 น. จากนั้นมาเที่ยวมาชมกิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงวงดนตรีศิลปินชื่อดัง มีนตรา อินทิรา, โชค โชคมงคล ไหทองคํา วง yes’sir day , นุช นุชนันท์ วรรวิรา ,แจ่ม พลอยไพลิน ที่จะมาแสดงดนตรีให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่ม จึงขอเชิญเที่ยวงานเขื่อนเจ้าพระยารำลึกครบรอบ 76 ปี วันที่ 6-10 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 -22.00 น. ณ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!