อำนาจเจริญ-พ่อเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นร.ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

อำนาจเจริญ-พ่อเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นร.ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ.) และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพันจ่าเอก สุวิน ห้องแซง นายอำเภอชานุมาน นางดาราการณ์ ทองจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
          โดยจุดแรกได้ออกเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ.) จำนวน 1 ราย คือ นางสาวลักษิกา โครตพุ้ย บ้านเลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลคำเขี่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ซึ่งเป็นเด็กที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น
          จากนั้นได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายฉัตรดนัย สิงห์คำ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 12 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งพิการทางสติปัญญาแต่กำเนิด ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!