นครสวรรค์-นายก อบจ. เปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ.เกมส์ ประจำปี 2567

นครสวรรค์-นายก อบจ. เปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ.เกมส์ ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ.เกมส์ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม, นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร, นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ โดยมี พ.ต.อ.วิริยะ บัณฑิตสถิตย์สุวชาติ ผกก.สภ.หนองปลิง พร้อมด้วย นางสาววรรณิศา กลิ่นชัย ส.อบจ. อำเภอเมือง เขต 1 และนายสุพจน์ สังข์เงิน ส.อบจ. อำเภอเมือง เขต 8 เข้าร่วมในพิธี โดยมี ดร.อร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นักกีฬา คณะครู เข้าร่วมการแข่งขัน 18 โรงเรียน จำนวนกว่า 700 คน

          สำหรับการแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ.เกมส์ ปี 2567 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน รุ่นอายุ 4 ปี รุ่นอายุ 5 ปี รุ่นอายุ 6 ปี กีฬาโยนบอลลงตะกร้า กีฬายืนกระโดดไกล กีฬาวิ่งเปี้ยว และกีฬาชักเย่อ ๆ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 18 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 2.โรงเรียนอนุชนวัฒนา 3.โรงเรียนมารีย์วิทยา 4.โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 5.โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 6.โรงเรียนวัดมาบมะขาม 7.โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 8.โรงเรียนแสงสวรรค์ 9.โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 10.โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 11.โรงเรียนลาชาลโชติรวีนครสวรรค์ 12.โรงเรียนวัดท่าทอง 13.โรงเรียนวัดหนองปลิง 14.โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 15.โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 16. โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 17.โรงเรียนวัดเขามโน และ 18.โรงเรียนเทศบาลตำบลตากฟ้า จัดขึ้นเพื่อให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ให้มีการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยความร่วมมือระหว่างเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย คณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ

          นายกอบจ. นครสวรรค์ กล่าวว่า “ในวันนี้ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของโรงเรียนทั้ง 18 โรงเรียน ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการกีฬา การจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งตัวนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อม คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และที่สำคัญคือผู้บริหารทุกโรงเรียน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กในระดับปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ ทั้ง 5 ด้าน โดยให้การสนับสนุน ปลูกฝังคำนิยม ทางด้านกีฬา เนื่องจากตระหนักดีว่า การกีฬาพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เป้าหมายของการแข่งขันไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลชัยชนะ หรือรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสร้างความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังคำกล่าวที่ว่า มิตรภาพ ยิ่งใหญ่กว่า ชัยชนะ เพื่อสร้างเด็กให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!