อำนาจเจริญ-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำนาจเจริญ-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสุตกิจพิมล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการเชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ยึดหลักพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตประจำวัน
          ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 มติที่ 746/2566 เห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 12 ครั้ง โดยส่วนกลางจัดพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในส่วนภูมิภาค ณ วัด ที่กำหนดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ตามความเหมาะสม
          ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขึ้นในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!