ประจวบคีรีขันธ์-จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำช้างแรก

ประจวบคีรีขันธ์-จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำช้างแรก

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่3ต.ช้างแรกอ.บางสะพานน้อย ได้ร่วมกันเพื่อก่อตั้ง องค์กรบริหารจัดการน้ำต.ช้างแรก ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561และกฏกระทรวง ว่าด้วยองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564โดยมีนายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย มอบหมายให้ นายประชานารถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอ.บางสะพานน้อย มาเป็นประธานในการดำเนินการประชุม และมีนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกองค์การบริหาร ต.ช้างแรกนายจีรวุฒิ ปฏิสัมพวุฒิ ปลัดอบต.ช้างแรก นายพชร จุ้ยเพชร ผอ.ุลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2 นายธนวัฒน์ ชื่นขอบทรัพย์กำนันต.ช้างแรก นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กร นายอำนาจ ชาคำ สมาชิกสภาเกษตรกร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกส.อบต. ตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ใช้นำดิบในอ่างเก็บน้ำช้างแรกเพื่อผลิตน้ำประปาพี่น้องประชาชน เกษตรกรในต.ช้างแรก และต.ใกล้เคียงรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรน้ำในชุมชน ได้ดำเนินการจัดให้มีการสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำ และจัดการเลือกคณะกรรมการองค์กรผู้ใช้น้ำดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฏหมาย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรม จัดหาแหล่งน้ำสำรอง เมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้ว ทั้งน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมีน้ำหลาก น้ำท่วม รวมทั้งให้การประปาส่วนภูมิภาค จัดทำแผนขยายการจัดส่งน้ำ ให้ครอบคลุมในพื้นที่ต.ช้างแรกเท่าที่ศักยภาพ ที่พึงจะมี และที่ประชุมได้มีมติให้นายธิรวัฒน สุดจันทร์ เป็นประธาน นายธนวัฒน์ ชื่นขอบทรัพย์ เป็นรองประธาน กรรมการมาจากตัวแทนทุกภาคส่วน คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งเรียบร้อยอย่างเป็นทางการไม่เกินเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!