กาญจนบุรี-สสจ. ลงพื้นที่สร้างความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

กาญจนบุรี-สสจ. ลงพื้นที่สร้างความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ออกปฏิบัติการตามแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายนอกโรงพยาบาลและภายในโรงพยาบาล ดังนี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ความรู้ผู้ป่วยคลินิก copd และ ให้ความรู้ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ , วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567ให้ความรู้ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน , วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ความรู้แก่นักเรียนอายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ. โรงพยาบาลบ่อพลอย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ออกปฏิบัติการเชิงรุกสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียน และประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์ฝุ่น และเกิดทักษะสามารถดูแลป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน จากฝุ่นได้อย่างปลอดภัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!