กาญจนบุรี-รองผู้ว่าฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย

กาญจนบุรี-รองผู้ว่าฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ 228/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายอุทัย ขันทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา พันตำรวจเอก อุรุพงษ์ ดีพิจารณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ
          จากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. ได้เกิดอัคคีภัยขึ้น ส่งผลให้ทรัพย์สิน และบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา และเทศบาลตำบลสระลงเรือ ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมทั้งได้มอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องครัว เครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!