กระบี่-พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

กระบี่-พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:สุพมาศ พรหมมาส

          ที่วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 24 ก.พ.67 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล น้อมจิตทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ ในวันมาฆบูชา พร้อมไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา และในปีนี้มี นักท่องเที่ยว ประชาชนทั้งกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ให้ความสนใจร่วมพิธีเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก
          เช่นเดียวกับที่ วัดคลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม พร้อมด้วย พันเอก ธนวัฒน์ สายสกุลรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 นำ ข้าราชการ กำลังพล และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลและรับฟังพระธรรมเทศนาพร้อมกับปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้ที่มาเวียนเทียนต่างรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสืบสานและรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธเอาไว้
          วันมาฆบูชาหรือ วันจาตุรงสันติบาล เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 มีพระจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  เป็นพระอรหันต์ผู้ได้บรรลุอภิญญา 6 และล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!