อำนาจเจริญ-พ่อเมืองพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมือง เนื่องในวันมาฆบูชาเนื่องแน่น

อำนาจเจริญ-พ่อเมืองพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมือง เนื่องในวันมาฆบูชาเนื่องแน่น

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน รอบองค์พระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา และการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา และเป็นการสร้างสมบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระครูถาวรศาสนคุณ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในปีนี้พุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองและร่วมพิธีเวียนเทียนเป็นจำนวนมากทำให้บริเวณลานด้านหน้าและรอบองค์พระมงคลมิ่งเมืองเนืองแน่นไปด้วยผู้คน
          วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าว ตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
          วันมาฆบูชา ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ โดยจะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตข่องตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!