ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง บุญข้าวจี่เมืองโพธิ์ชัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง บุญข้าวจี่เมืองโพธิ์ชัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดภูกุ้มข้าว ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมเดิน – วิ่ง บุญข้าวจี่เมืองโพธิ์ชัย โดยมี ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต 2 นางภควัลรัตน์ มณีสร้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอโพธิ์ชัย ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตลอดจนคณะนักวิ่งจากชมรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2667-2570) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2567-2570) รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย สร้างสุขภาวะที่ดี สานสัมพันธ์สร้างพลังสามัคคีในชุมชน

          ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน – วิ่ง บุญข้าวจี่เมืองโพธิ์ชัย จัดการแข่งขันในประเภท Fun Run ระยะทาง 5 km ปล่อยตัวในเวลา 06.30 น. มีถ้วยรางวัลประเภท Over All มอบให้กับนักวิ่งประเภท ชาย-หญิง จำนวนประเภทละ 5 รางวัล และมีเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัย โดยตลอดเส้นทางการวิ่ง นักวิ่งได้สัมผัสกับความสดชื่นและบรรยากาศที่สวยงามบริเวณวัดภูกุ้มข้าว ซึ่งเป็นพุทธสถานที่สำคัญในอำเภอโพธิ์ชัย ภายหลังกิจกรรมการเดิน-วิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้า แด่คณะสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชาอีกด้วย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!