ราชบุรี-อบจ. นำเครื่องจักรลงพื้นที่ อ.บ้านโป่ง ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชบุรี-อบจ. นำเครื่องจักรลงพื้นที่ อ.บ้านโป่ง ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกวัชพืช และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่จังหวัดราชบุรี เขตอำเภอบ้านโป่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นอำเภอ ที่ 2 โดยได้นำเครื่องจักรกล พร้อมด้วยรถแบ็คโฮคอยาว ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เปิดทางระบายน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน และ ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นทึ่อำเภอบ้านโป่ง 
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ได้วางนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกอำเภอ โดยจะนำเครื่องจักรกล พร้อมรถแบ็คโครคอยาว จำนวน 10 คัน มาประจำไว้ให้กับอำเภอเป็นระยะเวลา 1 เดือน หมุนเวียนไปในแต่ละอำเภอให้ครบ 10 อำเภอ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้นำร่องในเขตพื้นที่อำเภอเมืองไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา ส่วนอำเภอบ้านโป่ง จะเป็นโครงการต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยในวันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าการขุดลอกวัชพืชที่ห้วยสัมมาราม บริเวณหมู่ 10 ตำบลเขาขลุงและบริเวณคลอง หมู่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลบ้านม่วง อีกทั้งพื้นที่ที่มีวัชพืชปรกคลุมและรอการดำเนินการ ในอำเภอบ้านโป่ง ที่ไม่ได้ทำการขุดลอกมาเป็นเวลานาน ทำให้ทางระบายน้ำไม่สะดวก เกิดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ อีกทั้งยังเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง และจะทำการสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้องขอมา ในทุกพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!