อำนาจเจริญ-เปิดงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิตประจำปี 2567

อำนาจเจริญ-เปิดงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิตประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 07.49 น. วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม (งานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต) ประจำปี 2567 พร้อมร่วมชมให้กำลังใจนางรำที่มาร่วมรำบูชาองค์พระเหลาเทพนิมิต ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมชัย วรรณสุทธิ์ นายอำเภอพนา นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิตจำนวนมาก
          งานประเพณีบุญเดือนสาม เป็นเทศกาลงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ องค์พระเหลาเทพนิมิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 สร้างด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทองศิลปะสกุลช่างเวียงจันทร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะล้านนา เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้รับขนานนามว่า “พระพุทธชินราชแห่งอีสาน” ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี จะเป็นที่รู้โดยทั่วกัน ของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เคารพศรัทธา ในองค์พระเหลาเทพนิมิต จะพากันมานมัสการกราบไหว้เป็นประจำ เพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (งานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต) ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกิจกรรมหลายอย่างอาทิ เช่น การบวชชีพราหมณ์ การสวดพุทธาภิเษกสมโภชนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต การแสดงฟ้อนรำบูชาพระเหลาเทพนิมิต และการแสดงฟ้อนรำมาเด้อพนา และจัดมหรสพสมโภชตลอดงาน การจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (งานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต) ของชาวอำเภอพนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ภาวนาในคืนวันเพ็ญเดือนสาม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทาง มาท่องเที่ยวชื่นชมความงามขององค์พระเหลาเทพนิมิต และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่นและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!