กาญจนบุรี-อ.ท่ามะกาจัดกิจกรรมมอบส้วมนั่งราบแบบราดน้ำให้แด่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีปัญหาข้อเขาเสื่อม

กาญจนบุรี-อ.ท่ามะกาจัดกิจกรรมมอบส้วมนั่งราบแบบราดน้ำให้แด่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีปัญหาข้อเขาเสื่อม

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา ได้ร่วมกิจกรรมมอบส้วมนั่งแบบราดน้ำให้แด่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีปัญหาข้อเขาเสื่อมโดยได้รับการสนับสนุนจาก นายวิศรุต อรรถเศรษฐากร นายกสโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจน์ 6,000 บาท , คุณดารา เหลืองประเสริฐ สมาชิกสโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจน์ 1,200 บาท , คุณพัชราวไล อัตต์สินทอง สมาชิกสโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจน์ 1,200 บาท , คุณจารุณี แสงโรจน์สกุลชัย 5,000 บาท , นายถาวร ใจเย็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลท่าไม้ 2,500 บาท , นายสมโภช บุญวันสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา 2,500 บาท , คุณเรณู ศรีพล รองนายก ทต.พระแท่น 1,200 บาท , รวมเป็นเงิน 19,400 บาท โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 ตำบลในเขตอำเภอท่ามะกาเป็นผู้รับมอบ 1. ตำบลท่าไม้ , 2. ตำบลสนามแย้ , 3. ตำบลท่ามะกา , 4. ตำบลเขาสามสิบหาบ , 5. ตำบลอุโลกสี่หมื่น , 6. ตำบลหนองลาน รวมแล้ว 16 รายที่ได้รับ
          อำเภอท่ามะกาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อมุ่งหมั่นที่จะช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ที่มีฐานะยากจน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ ซึ่งห้องสุขาเป็นสถานที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ซึ่งเป็นกิจวัตรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนหากไม่มีการจัดการสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ห้องสุขาที่ถูกวิธี ห้องสุขาก็จะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคที่สำคัญ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้ ห้องสุขาต้องมีความสะอาด ปลอดภัย
          จากการสำรวจสภาพห้องสุขาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปรากฏว่า สภาพของห้องสุขา สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ใช้สอยที่จำเป็นมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน และต้องการเปลี่ยนโถส้วมจากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิต อย่างมีความสุข เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!