กาญจนบุรี-รองนายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเขตอำเภอท่ามะกา

กาญจนบุรี-รองนายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเขตอำเภอท่ามะกา

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางวิมนทิพย์ เวียงสีมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี/รองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ยากไร้ 1. นางสาวกิมเหรียญ สวัสดิ์สาย หมู่ 10 ท่ามะกา , 2. นางนิภาวรรณ ฉายภาค ถนนพระแท่น2ตำบลตะคร้ำเอน , 3. นายสำราญ โห่งประเสริฐ หมู่ 16 ตำบลตำคร้ำเอน , 4. นางจงรักษ์ ครองขวัญชัย หมู่13ตำบลตะคร้ำเอน จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอท่ามะกาและเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในใครงการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราขัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น นายสันติ กิตติโชติทรัพย์ (รองนายกเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น) ปลัดอำเภอ นายสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน รองนายก อบต ปลัดและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กำนัน ตำบลตะคร้ำเอน กำนันตำบลท่ามะกาผู้ใหญ่บ้าน
          นายปัณณพัฒน์ นริศวร์ภาคิน ตัวแทนสส. ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.พรรค ภูมิใจไทยเขต3กาญจนบุรี นำสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุทั้ง 4 ราย ประธานขุมชน กรรมการชุมชน อสม. อพม. หน่วยงานในท้องที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค (ถุงยังชีพ) และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น หลังจากรองนายกเหล่ากาชาดมอบเครื่องอุปโภค บริโภค(ถุงยังชีพ)และมอบเงินช่วยเหลือครบทั้ง4รายแล้วในเขตอำเภอท่ามะกา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!