อุบลราชธานี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติฯ

อุบลราชธานี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/่ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (15 ก.พ.67) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ให้การต้อนรับ พร้อมมอบมาลัยกร เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามงาน โรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนการให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อพัฒนาการบริการให้ครบทุกด้านทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการให้เป็น โรงพยาบาล พัฒนาตัวอย่าง ที่สมบูรณ์แบบ สมดัง พระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนในชนบท ได้รับบริการ ที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน และ ในโอกาสเดียวกันนี้ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 19 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยม มอบถุงพระราชทาน แก่ตัวแทนผู้ป่วยอีกด้วย
          จากนั้นองคมนตรี ได้เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณภายในโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตอบสนองการดำเนินงาน ตามพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาคูณภาพชีวิตทีดีของประชาชนอย่างทั่วถึงเสมอหน้ากัน ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็น 1ใน 10 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติฯของโรงพยาบาลยุพราชที่ได้รับงบประมาณจากธนาคารออมสินจำนวน 10 ล้านบาท โยศูนย์แห่งนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น จัดบริการเป็นคลินิกรักษ์สุขภาพ ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนทุกสิทธิรักษา รวมถึงบริการตรวจรักษาในสิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรง และชำระเงินเอง ภายในอาคารมีการตกแต่งที่สวยงาม ทันสมัยสมพระเกียรติ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง บ้านชัยอุดม อำเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลเดชอุดม ที่เปิดให้บริการแล้ว เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยทีจะไปใช้บริการของโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยให้น้อยลง และมีบริการที่รวดเร็ว และทันสมัย ไว้ให้ผู้มาใช้บริการ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!