ศรีสะเกษ-หลวงพ่อพุฒนำชาวภูสิงห์สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ชาวบ้านโคกทุ่งล้อม

ศรีสะเกษ-หลวงพ่อพุฒนำชาวภูสิงห์สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ชาวบ้านโคกทุ่งล้อม

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 15 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 8 บ้านโคกทุ่งล้อม ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุวัฒน์ ธรรมพร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต อ.ภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “โครงการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส” ให้แก่ น.ส.สุปราณี ใหญ่ปราม อายุ 25 ปี และครอบครัว ซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ครอบครัวมีฐานะยากจนมาก โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นำคณะสงฆ์ อ.ภูสิงห์ พร้อมด้วย พระครูสิทธิธรรมญาณ เจ้าคณะตำบลโคกตาล พระอธิการสมโชค คัมภีธรรมโม เจ้า อาวาสวัดลุมพุกอุดมพนาราม ร่วมกับคหบดีและผู้นำชุมชนชาวบ้านทุ่งโคกล้อม ชาว ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ ร่วมกันบริจาคเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวยากไร้ โดยพระครูโกศลสิกขกิจ ได้นำเอาปฏิทินหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน จำนวน 100 แผ่น ผ้าห่มกันหนาวอย่างดี จำนวน 70 ชุด มามอบให้กับชาวบ้านโคกทุ่งล้อมที่ขาดแคลน จำนวน 13 หมู่บ้าน พร้อมทั้งนำเอาผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5 ชุด เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากและเงินสดจำนวนหนึ่งมามอบให้ 2 สามีภรรยาที่ยากไร้และภรรยาเพิ่งคลอดบุตรได้ 1 เดือนเศษเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีผู้จิตศรัทธานำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดมามอบให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วย โดยมี นายถวิล ตรองจิตร นายก อบต.โคกตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา นายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา นางนันทพร รัตนพันธ์ กำนัน ต.โคกตาล นายพงศธร ศรีสงห์ ประธานสภา อบต.โคกตาล คณะผู้บริหาร อบต.โคกตาล ผอ.รพ.สต.โคกตาล ส.อบต.โคกตาล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชนชาวบ้านทุ่งโคกล้อม ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
          นายถวิล ตรองจิตร นายก อบต.โคกตาล กล่าวว่า โครงการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้น ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ อ.ภูสิงห์ ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านครั้งนี้
          ทางด้าน นายอนุวัฒน์ ธรรมพร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต อ.ภูสิงห์ กล่าวว่า “โครงการบ้านผู้ด้อยโอกาส” โดยการดำเนินงานของ อบต.โคกตาล หน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น และตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้ว ถือว่าเป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน สนองความต้องการให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ตนขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุปราณี ใหญ่ปราม ชาวบ้านโคกทุ่งล้อม ที่ได้รับมอบบ้านครั้งนี้ จากความร่วมมือของคณะสงฆ์ อ.ภูสิงห์ และทุกภาคส่วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!