ปทุมธานี-นอภ. จัดงานรักชั่วนิรันดร์ รักกันที่ลาดบัวหลวงของชาวไทยพุทธและมุสลิม

ปทุมธานี-นอภ. จัดงานรักชั่วนิรันดร์ รักกันที่ลาดบัวหลวงของชาวไทยพุทธและมุสลิม

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดปทุมธานี

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาวันวาเลนไทน์ ภายใต้หัวข้อ “รักชั่วนิรันดร์.. @รักกันที่ลาดบัวหลวง” ณ อุโบสถวัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งวัดสุทธาวาส วิปัสสนา เป็นพุทธมณฑลอยุธยา และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวลาดบัวหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้คู่รักจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ทำให้สถาบันครอบครัว มีความมั่นคง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้กับอำเภอลาดบัวหลวง ตลอดจนเป็นการให้บริการในเชิงรุกด้านงานทะเบียนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ทั้งนี้อำเภอลาดบัวหลวง ติดกับอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ชาวบ้านลาดหลุมแก้วได้เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การเชิญชวนคู่รักที่ประสงค์จดทะเบียนสมรส กันในวันนี้ แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยตามความเหมาะสมเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน ทุกภาคส่วน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น และในการจดทะเบียนครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา ที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่สมรส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติ และถ่ายภาพเป็นสักขีพยานความรัก
          การจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก ที่อุโบสถ วัดสุทธาวาส วิสปัสสนาแล้ว นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้จัดให้มีการตกแต่งสำนักทะเบียนอำเภอลาดบัวหลวง ให้สวยงามสอดคล้องกับวันแห่งความรักเพื่อให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอลาดบัวหลวง ได้มีมุมถ่ายภาพเก็บไว้ เป็นที่ระลึกและความทรงจำ พร้อมทั้งได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอลาดบัวหลวงในวันนี้ แต่งกายด้วยชุดไทย สำหรับคู่รักชาวไทยมุสลิมแต่งกายด้วยชุดไทยมุสลิม และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.กำนัน ธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 25 จังหวัดภาคกลาง ให้เกียรติมาอวยพร คู่รักชาวไทยมุสลิม ที่มาจดทะเบียนสมรส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่เข้าร่วมถ่ายภาพเป็นสักขีพยานรักในครั้งด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการเป็นสังคม แบบพหุวัฒนธรรมของอำเภอลาดบัวหลวง เนื่องจากอำเภอลาดบัวหลวง มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 60 % และ นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 40 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 40,000 คน และอำเภอลาดบัวหลวง ยังมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นถึง 5 จังหวัดด้วยกัน ทำให้อำเภอลาดบัวหลวงมีความหลากหลายในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ประชาชนกลับอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความสามัคคี ปรองดอง และไม่แบ่งแยก เป็นอำเภอแบบพหุวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาวันวาเลนไทน์ ภายใต้หัวข้อ “รักชั่วนิรันดร์.. @รักกันที่ลาดบัวหลวง” ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากมารับตำแหน่งนายอำเภอลาดบัวหลวงยังไม่ถึงเดือน หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้คู่รักที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา หรือคู่รักที่อยู่ด้วยกันจนมีลูกแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส รวมถึงคู่รักชาวไทยมุสลิมที่เข้าพิธีนิกะห์แล้ว แต่ยังไม่จดทะเบียนสมรส มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักที่อำเภอลาดบัวหลวงได้จัดขึ้น เพื่อให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ทำให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างสมบูรณ์แบบในครอบครัวตามหลักกฎหมายของไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!