ชุมพร-ถนนลูกรังตำบลสลุยเป็นหลุมรถวิ่งไม่ได้ นายก อบจ. อนุมัติส่งเครื่องจักรช่วยซ่อม 111 เส้นทาง

ชุมพร-ถนนลูกรังตำบลสลุยเป็นหลุมรถวิ่งไม่ได้ นายก อบจ. อนุมัติส่งเครื่องจักรช่วยซ่อม 111 เส้นทาง

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          วันที่ 14 ก.พ.66 นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย เปิดเผยว่า ตำบลสลุย มีพื้นที่ 126 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง สลับทิวเขา และมีที่ราบเชิงเขาสลับที่ราบตามลุ่มแม่น้ำ มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองท่าแซะ และคลองบางทลาย ในพื้นที่ตำบลสลุยมีถนนลูกรัง อยู่ 111 เส้น ที่ผ่านมาหลายปีถนนบางเส้นชำรุดเสียหาย บางเส้นเป็นหลุมลึกรถวิ่งผ่านไม่ได้ จึงกลายเป็นเส้นทางที่ถูกปล่อยรกร้างมีต้นไม้ขึ้นปิดเส้นทาง ซึ่ง อบต.สลุย เป็น อบต.ขนาดเล็ก มีงบประมาณไม่มาก ก็ได้ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมถนนได้เพียงบางสาย เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงได้ประสานงานกับ สจ.วิรัญ ชูกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ (นายกโต้ง) นายก อบจ ชุมพร ส.ส.สันต์ แซ่ตั้ง ส.ส.ชุมพรเขต 2 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน 8 หมู่บ้านของตำบลสลุย โดยได้ทำหนังสือร้องขอไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และได้รับการอนุมัติจากนายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร ส่ง เครื่องจักรกลหนักประเภทรถเกรด รถบด และรถน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนในตำบลสลุย ซึ่งตนเองได้มอบหมายให้นายสมชาย เผือกเนียน รอง นายก.อบต.สลุย เป็นผู้ควบคุม และให้ประสานงานกับ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำเครื่องจักรกลเข้าพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังที่กลายเป็นถนนดินไปแล้วให้ฟื้นกลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติ และถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ได้นำลูกรังใส่เสริมให้กับเส้นทางต่างๆ พร้อมทั้งนำรถเข้าเขตบดอัดสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง ในอนาคตก็จะร่วมกับ อบจ.ชุมพร ซึ่งเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีนายกโต้ง เป็นนายก อบจ.เปลี่ยนจากถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตต่อไป “ผมต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส.สันต์ แซ่ตั้ง นายก นพพรอุสิทธิ์ (นายกโต้ง) สจ วิรัญชูกลาง และเจ้าหน้าที่ อบจ.ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตำบลสลุย ทำให้ลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ไปได้เป็นอย่างมาก” นายอนิรุท กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!