สระบุรี-จัดกิจกรรมปกป้องและถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สระบุรี-จัดกิจกรรมปกป้องและถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ประมาณ 1,200 คน แต่งกายชุดสีม่วงและสีเหลือง แสดงพลังปกป้องและะถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้และกล่าวคำถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ่านแถลงการณ์จงรักถักดีต่อสถาบัน และส่งมอบแถลงการณ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำผู้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศตน ทรงงานหนักอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงแสวงหาความรู้และนำวิชาความรู้ทั้งหลายมาบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ทรงงานต่างๆเพื่อพสกนิกรของพระองค์ และเนื่องในวโรกาสใกล้วันพระราชสมภพ ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้ เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี จึงพร้อมใจร่วมกันแสดงพลังปกป้องถวายกำลังใจและขอถวายพระพร แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ชั่วกาลนาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!