ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มประมงบางสะพาน จัดโครงการ ทิ้งชั้งกอ สร้างบ้านปลา ส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจวบคีรีขันธ์-กลุ่มประมงบางสะพาน จัดโครงการ ทิ้งชั้งกอ สร้างบ้านปลา ส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

          วันที่ 13 ก.พ. 67 ที่สะพานปลาบ้านอ่าวยาง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทิ้งชั้งกอ สร้างบ้านปลา ส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ตำบลแม่รำพึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายพีระ ร่วมพุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม กลุ่มเหล็กสหวิริยา นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ. นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน ประธานเครือข่ายชาวประมงบางสะพาน นายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หน.อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เตรียมการ ตัวแทนกลุ่มเหล็กสหวิริยา ท่าเรือประจวบฯ และเครือข่ายประมงบางสะพาน กลุ่มประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
          นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน ประธานเครือข่ายชาวประมงบางสะพาน กล่าวว่า เครือข่ายชาวประมงบางสะพาน ได้รับการสนับสนุนจาก กรมประมง กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปตท.สำรวจและผลิตจำกัด ( ปตท.สผ. ) อบต. แม่รำพึง ในการจัดกิจกรรมทิ้งซั้งกอ ประจำปี 2567 โดยมีกลุ่มประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ได้แก่ สมาคมชาวประมงบางสะพาน กลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์พงศ์ประศาสตร์ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านต้นทองหลาง วิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองบางสะพาน กลุ่มชุมชนประมงบ้านปากคลอง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน กลุ่มธนาคารปูม้าบ้านกรูด กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองบ้านกรูด กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านทางสาย กลุ่มเรือตกปลาบางสะพานกลุ่มชาวเลรักถิ่นบางสะพานน้อย
          วัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นเขตในทะเลชายฝั่งเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอบางสะพานและใกล้เคียง โดยแผนการทิ้งปี 2567 นี้ ทางกลุ่มประมงตั้งใจดำเนินการมากกว่า 1,000 ชุด ซึ่งได้รับงบประมาณจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วยกันเอง โดยสมาชิกสมาคมชาวประมงบางสะพานจะมีเรือประมงพาณิชย์ช่วยสนับสนุนในโครงการนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!