ลพบุรี-ถือฤกษ์วันแห่งความรัก หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุเปิดเมืองลิงในวัดบรรเทาความเดือดร้อนและความขัดแย้ง

ลพบุรี-ถือฤกษ์วันแห่งความรัก หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุเปิดเมืองลิงในวัดบรรเทาความเดือดร้อนและความขัดแย้ง

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          วันที่ 14 ก.พ. 2567 หลังจากที่ พระ วิสุทธิประชานาท หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมด้วยนายเผด็จ ลายทอง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีการประชุมแก้ปัญหาลิงรบกวนชาวบ้านที่วัดพระบาทน้ำพุ โดยมีผู้ที่สนใจและผู้ที่ได้รับเดือดร้อนจากลิงในพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาลิง ที่รบกวนชาวบ้านที่อยู่ภายในวัดพระบาทน้ำพุ รวมถึงลิงที่อยู่ในตัวเมืองลพบุรีด้วย ซึ่งแต่เดิมวัดพระบาทน้ำพุ มีลิงเพียงไม่กี่ตัว วันเวลาที่ผ่านมาผู้ที่เข้ามาทำบุญให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี คนพิการ คนชรา ผู้ตกทุกข์ได้ยากที่หลวงพ่อท่านเมตตากับทุกคน ทุกราย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต่างมีความเมตตา นอกจากกับคนทีป่วย พิการ ชราภาพแล้ว ยังเผื่อแผ่อาหารให้กับลิงจนทำให้ลิงเพียงไม่กี่ตัวที่นี่ ได้มีที่อยู่ที่กินอย่างอุดมสมบูรณ์ไปที่อื่น ไขยายเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น
          โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจประชากรลิงบริเวณ วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งแต่ ปีกลางปี 2566 ถึงต้นปี 2567 พบว่ามีจำนวนทั้งหมดกว่า 400ตัว และมีแนวคิดร่วมกันทำ MOU ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อแก้ปัญหาลิงในวัดพระบาทน้ำพุและพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับลิง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
          ซึ่งหลวงพ่อท่านได้มีแนวคิดที่จะสร้างเมืองลิงให้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของลิงที่มารบกวนอยู่ในวัดพระบาทน้ำพุอยู่แล้ว เนื่องจากลิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกเดือน ทุกปี รบกวน สร้างปัญหา ทำลายสิ่งของ รื้อหลังคาโบสถ์ สถานที่ปฎิบัติธรรม สถานที่สำคัญภายในวัด ที่ต้องเสียค่าซ่อมแซมคราวละนับล้านบาท เพื่อไม่ให้ลิงสร้างความเดือดร้อนไปมากกว่านี้ จึงได้คิดสร้างเมืองลิง ที่เป็นแบบธรรมชาติที่สุด ล้อมรอบด้วยป่าเขาที่เขาคุ้นเคย โดยภายในจะทำเป็นถ้ำ และบ่อน้ำสะอาดให้เขาได้ลงเล่นคลายร้อน คลายเครียด จุดให้อาหารที่ไม่ต้องแย่งกัน และสร้างคาเฟ่ สำหรับท่านที่จะเข้าไปชมลิงได้นั่งดื่มกาแฟ และมีจุดให้อาหารลิงบนดาดฟ้าเมืองลิง
          โดยสถานที่ตั้งเมืองลิงนี้ อยู่บริเวณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่อยู่ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งขณะนี้เมืองลิงเฟสแรก ได้สร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยวันนี้ฤกษ์ดีวันที่ 14 ก.พ. เป็นวันแห่งความรัก เมืองลิงเฟสแรกพร้อมให้ลิงได้เข้าอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขแล้ว ภายในเมืองลิง มีอาหาร ขนม ของหวาน เลี้ยงตลอดทั้งวัน ซึ่งอาหารเหล่านี้ได้มาจากบรรดาลูกศิษย์ของวัด และจากชาวบ้าน ซึ่งทางวัดได้ประกาศรับซื้ออาหารสดประเภทผัก ผลไม้จากชาวบ้านย่านนี้ที่ลิงชอบ นอกจากนี้แล้วทางวัดพระบาทน้ำพุ ยังจะสนับสนุนให้กับลูกหลานที่มีความสนใจ ผู้ที่มีความสามารถไปสมัครใจไปอบรมกับคณะแพทย์ ที่ทำหมันลิง เพื่อให้มีความรู้ ให้มีความสามารถมาทำหมันลิงได้ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ ของกรมอุทยานฯ ซึ่งในเรื่องนี้กรมอุทยานก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!