ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อยเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแห่งเดียวของเมืองเกาะหลัก

ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อยเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแห่งเดียวของเมืองเกาะหลัก

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา ผกก.สภ.บางสะพานน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ที่เข้าร่วมบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด กว่า 300 คน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
          โดยนายนิมิต วงษ์จินดา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติซึ่งอำเภอบางสะพานน้อยเป็นอำเภอเดียวที่เปิดศูนย์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีชุดปฎิบัติการจะช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ให้การฟื้นฟูโดยใช้กระบวนการชุมชนบำบัดนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน
          พ.ต.อ.ธฤต เรืองเดชา กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค7 ภ.จว. ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกับคำสั่งอำเภอบางสะพานน้อย ที่ 423/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 ได้มอบหมายให้ สภ.บางสะพานน้อย ดำเนินงาน “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ’’ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานบูรณาการในการขับเคลื่อน ดังนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางสะพานน้อย สภ.บางสะพานน้อย สาธารณสุข รพ.บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการอื่นๆ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!