ร้อยเอ็ด-อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด-อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาลูกพระพรหม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2567 โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาศึกษา องค์กรภาคเอกชน ประชาชนชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีบวงสรวง นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้นำประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระพุทธจตุรพิธพรชัยมงคล พระธาดาอำนวยเดช ศาลหลักเมือง ศาลปู่ฤาษีชินราช สักการะพระพุทธศรีศากยพรหมณาญ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
          สำหรับพิธีบวงสรวงพระพรหม ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญของชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซึ่งจะจัดตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี พร้อมการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม โดยประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงถึงความเคารพศรัทธาต่อองค์พระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ ซึ่งในพิธีฯ มีการรำบวงสรวงโดยนางรำจากทุกหมู่บ้านใน อ.จตุรพักตรพิมาน กว่า 1,500 คน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2567 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!