อุดรธานี-อบจ. จับมือ เทศบาลนครฯ และสมาคม RCSA Drone จัดโครงการอบรม นักบินบังคับ “โดรน”

อุดรธานี-อบจ. จับมือ เทศบาลนครฯ และสมาคม RCSA Drone จัดโครงการอบรม นักบินบังคับ “โดรน”

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ,ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ( วช.) ร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ( วช.) สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ อบจ.อุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี
          นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย อย่าง “โดรน” (Drone) เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาควบคู่กันไป ซึ่งโดรนมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจะต้องนำมาใช้เป็นเครื่องมือการทำงานมากขึ้นในอนาคต อากาศยานโดรน เป็นทคโนโลยีที่มีศักยภาพ มีบทบาทสำคัญในโลกอนาคต จึงเป็นต้องเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ให้มากขึ้น แต่โดรนก็ยังมีข้อจำกัด ในเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้งานซึ่งผู้ใช้จำเป็นอย่างมากที่ต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ในการใช้งานด้วย
          ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ( วช.) กล่าวด้วยว่า “ ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ( วช.) มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนในประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาซอลฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปลอักษรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ กล่าวได้ว่าเป็น “โดรนแปลอักษร”ฝีมือคนไทย และเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในอาเซียน และ 1 ใน 9 ของโลก
          ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ( วช.) กล่าวต่อไปอีกว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นำเอาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับการทำงานในสาขาภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดต้นแบบ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม จ.หนองคาย จ.บุรีรัมย์ และ จ.อุบลราชธานี ส่วน จ.อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ 3 ของจังหวัดต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!