อุตรดิตถ์-อ.พิชัย เปิดโครงการกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “คนพิชัยใส่ใจวินัยจราจร PICHAI RUN FOR SAFETY 2024”

อุตรดิตถ์-อ.พิชัย เปิดโครงการกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “คนพิชัยใส่ใจวินัยจราจร PICHAI RUN FOR SAFETY 2024”

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

          เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าวัดขวางชัยภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “คนพิชัยใส่ใจวินัยจราจร PICHAI RUN FOR SAFETY 2024 ในครั้งนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสมทบโครงการคนพิชัยใส่ใจวินัยจราจร.เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำและประชาชน ภาคเอกชน ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและเคารพกฎหมายจราจร และเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและครอบครัว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย
          โครงการกิจกรรมเดิน – วิ่ง “คนพิชัยใส่ใจวินัยจราจร PICHAI RUN FOR SAFETY 2024” ในครั้งนี้ กำหนดเส้นทางวิ่ง 3 ระยะวิ่ง คือวิ่ง 5 กิโลเมตร , ระยะวิ่ง 10.5 กิโลเมตร และระยะวิ่ง VIP โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สส.ระวี เล็กอุทัย ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ ปลัดอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย สมาชิก อส.อ.พิชัยที่ 8 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิชัย อสม.อำเภอพิชัย ฯลฯและนักกีฬานักวิ่ง เข้าร่วมในกิจกรรมฯเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!