กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำกระทำสัตย์ปฏิญาณ สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ นำกระทำสัตย์ปฏิญาณ สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณ สวนสนาม และอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมกล่าวให้โอวาทต่อกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70 พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก รณภพ เวียงสิมมา ว่าที่นายกองเอก ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ว่าที่นายกองเอก อธิสรรค์ อินทร์ตรา ว่าที่นายกองเอก วุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่นายกองเอก ฑรัท เหลืองสะอาดหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ สมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมในพิธีซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ปีที่ 70 อย่างยิ่งใหญ่
          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 8 ทุน พร้อมทั้งทุนการศึกษาชมรมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 41 ทุน พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้แทน 15 กองร้อย และมอบรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2567 จำนวน 6 ราย ต่อจากนั้น ผบ.กองผสม นำกองผสมกล่าวทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดน หลังจากนั้นนายกองเอก ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) ได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมกล่าวให้โอวาทต่อกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน
          สำหรับกิจกรรมสำคัญในพิธี นายอนันท์ชัย ทองสีนุช ผบ.กองผสม (ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี) ได้นำเหล่ากองผสมอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีเดินสวนสนามทำความเคารพต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดน และประธานรวมถึงผู้บังคับบัญชา หลังจากเสร็จพิธีสวนสนามของกองผสมอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ประธานในพิธีพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมชมนิทรรศการของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!