ร้อยเอ็ด-อ.โพธิ์ชัย จัดใหญ่บุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ครั้งที่ 29

ร้อยเอ็ด-อ.โพธิ์ชัย จัดใหญ่บุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ครั้งที่ 29

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ครั้งที่ 29 สืบสานและอนุรักษ์วัฒธรรมอันดีงามตามฮีต 12 คอง 14 ของชาวไทยอีสาน และได้จัดเรื่อยมาเป็นประจำทุกปิ โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นปีที่อำเภอโพธิ์ชัย ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งกิ่งอำเภอโพธิ์ชัย โดยได้แยกจากโพนทอง มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2517 ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของคนในชุมชนท้องถิ่นมาเป็นเวลาอันยาวนานของอำเภอโพธิ์ชัย ทั้งเป็นการสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี โดยทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี การจัดงานครั้งนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และสัมผัสถึงวิถีชีวิตของขาวอำเภอโพธิ์ชัย มากยิ่งขึ้น
          ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมงานประเพณีของชาวอำเภอโพธิ์ชัย เป็นงานประเพณีที่มีการจัดมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จัดเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลให้มีความรักสมัครสมาน สามัคคีเสียสละเวลามาประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน สมควรที่จะให้การส่งเสริมและยกย่องให้เป็นแบบอย่าง แก่อนุซนรุ่นหลังนำไปถ่ายทอดให้คงอยู่คู่บ้านเมืองต่อไป
          การจัดงานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 10 แห่ง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมอำเภอ พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบวงสรวงปู่ใหญ่และปูเทพ พิธีสู่ขวัญข้าว “บุญคูณลาน” การทำบุญใส่บาตรด้วยข้าวจี่ ขบวนแห่ข้าวจียักษ์วิถีไทย อันเป็นสัญลักษณ์ของงาน ขบวนแห่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตำบล การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น การแสดงของผู้สูงอายุ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน การประกวดของดีเมือโพธิ์ชัย การประกวดนางามบุญข้าวจี่ งานพาแลงการแสดงแสง สี เสียง และการออกร้านนิทรรสการ จากทุกภาคส่วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!