นครสวรรค์-นายก อบจ. นำคณะออกมอบทุนการศึกษา

นครสวรรค์-นายก อบจ. นำคณะออกมอบทุนการศึกษา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จำนวน 11 ทุน ได้แก่ 1. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อ.ชุมแสง จำนวน 10 ทุน , 2. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) อ.ชุมแสง จำนวน 1 ทุน
          สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 387 ทุน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ทั้งสองโรงเรียนมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา
          พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับทุน ถือว่าเป็นบุคคลพิเศษที่สามารถรักษาคุณภาพของตนเองได้ ในขณะที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นการ เปิดโอกาสทางการศึกษา และนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำไปพัฒนาตนเอง เพื่อจะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!