อยุธยา-ผอ.ป.ป.ช. นำทีมสุ่มตรวจอาหารกลางวัน พบไม่กำหนดเมนูอาหารตามคู่มือ Thai school lunch

อยุธยา-ผอ.ป.ป.ช. นำทีมสุ่มตรวจอาหารกลางวัน พบไม่กำหนดเมนูอาหารตามคู่มือ Thai school lunch

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน หัวละ 21 บาท โดยใช้วิธีจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ส่วนเมนูอาหาร โรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเป็นรายเดือนส่งให้กับผู้รับจ้าง  แต่ไม่ได้กำหนดเมนูอาหารตามคู่มือ Thai school lunch  ขณะเดียวกัน นมโรงเรียนจะเป็นนมถุง นักเรียนดื่มทุกวันในช่วงเช้า  การเก็บรักษานมจะเก็บไว้ในถังน้ำแข็ง ผู้ประกอบการมาส่งวันเว้นวัน
          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. พระนครศรีอยุธยา ได้แนะนำให้โรงเรียนเก็บรักษานมไว้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมและแนะนำให้โรงเรียนกำหนดเมนูอาหารกลางวันตามคู่มือ Thai school lunch เพื่อให้โภชนาการและปริมาณมีความเหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียน  พร้อมกันนี้ ได้แนะนำให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์รูปภาพอาหารกลางวันผ่านช่องทางต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนได้รับทราบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!