ร้อยเอ็ด-เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง

ร้อยเอ็ด-เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการและมาตรการรองรับภัยฤดูแล้ง ปี 2566/2567 การติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงการขาดแคนน้ำและประเมินปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดอัคคาราม ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/2567 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรกรน้ำแห่งชาติภาค 3 ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายก ฯ ทต.หัวช้าง อบต.น้ำอ้อม อบต.กำแพง อบต.ศรีสว่าง ทต.คำพอุง อบต.โพธิ์ศรี อบต.ขามเปี้ย สนง.ชลประทานที่ 6 สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 4 สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 การประปาส่วนภูมิภาค สนง.จังหงัดร้อยเอ็ด ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด และนายสุนทรธรรม สาระโป นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอัคคะคำ เข้าร่วมประชุมและสอบถามปัญหาและการดำเนินการ
          หลังจากนั้น ได้เดินลงพท้นที่สำรวจโครงการประปาหมู่บ้านอวยศรี ที่สูบน้ำดิบมาจากหนองสร้างไก่ แต่ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้สอยได้ และโครงการประปาบาดาลเทศบาลอัคคะคำ ตำบลอัคคะคำ ฯที่สูบน้ำจากน้ำใต้ดินมาใช้แต่ไม่เพียงพอในการจ่ายน้ำให้ราษฏรทั้งสองหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภค พร้อมกับร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลืออีก ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!