อุตรดิตถ์-พมจ. จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่)

อุตรดิตถ์-พมจ. จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่)

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

          วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม 1 เวียงเจ้าเงาะ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ “การอบรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่)” เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติแก่ (อพม.ใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ อพม. ในพื้นที่อำเภอลับแล ให้ได้รับรู้สถานการณ์ทางสังคม บริบท และสภาพกลุ่มเป้าหมาย แนวคิด และอุดมการณ์ การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ต่อไป


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!