อุบลราชธานี-คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

อุบลราชธานี-คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 

          วันนี้ (31 ม.ค.2567) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นกรรมการ และวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกชุมซนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุมชน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกและจัดส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอชื่อชุมชนฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุมชน ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1) ชุมชนเขมราษฎร์ธานี 2) ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 3) ชุมชนวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
          คณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีมติการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเขมราษฎร์ธานี เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอชื่อชุมชนฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!