สิงห์บุรี-พช. จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

สิงห์บุรี-พช. จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2567 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” แปลงนายสถิตย์ มาตย์คำมี โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ นายอำเภอค่ายบางระจัน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมฯ ณ แปลงนายสถิตย์ มาตย์คำมี บ้านหนองรี หมู่ 2 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ภายใต้กรอบแนวคิด ก้าวต่อไป “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ตามหลัก 5P เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีชีวิต ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับจังหวัด ได้กำหนดแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ภายใต้กรอบแนวคิด ก้าวต่อไป “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ภายในจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งหมด 73 แปลง เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และสร้างความร่วมมือร่วมใจ เกื้อกูลเอื้ออาทรของเครือข่ายฯ “โคก หนอง นา” จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่จัดขึ้นในวันนี้ มีดังนี้ 1. พาเดินชมแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นา” , 2. การปลูกผักสวนครัว , 3. การปลูกต้นไม้ผล , 4. ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก , 5. ฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักไล่แมลง , 6. ฐานเรียนรู้แซนวิชปลา , 7. ถอดบทเรียน และ 8. รับประทานอาหารร่วมกัน (หิ้วปิ่นโต)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!