กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ม.ค.67 ณ ที่ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ
          จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ที่ผ่านมา โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดจำนวน 3 หมู่บ้าน และพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้านิลเมืองกาญจน์ จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา อำเภอบ่อพลอย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 จากนั้นได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 10 ราย ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสะอาด ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายบัณฑิต พรหมทอง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี พันเอก สฤษดิ์ สุพร ดำรงตำแหน่ง สัสดีจังหวัดกาญจนบุรี นายประสิทธิ์ ปิ่มบุญ ดำรงตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสังขละบุรี นายนพพล สุกิจปาณีนิจ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอท่าม่วง นายอนุสรณ์ สง่าแสง ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย และนายสุนทร เสาร์ทอง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมชมวีดีทัศน์สรุปภาพข่าวกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีและนโยบายสำคัญของรัฐบาลในรอบเดือน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงาน และภาคเอกชน พร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ทั้งการจัดงาน “ศิลป์อาหารถิ่นกาญจน์” Kan Paper mill 2024 : The Moment of Arts & Local Flavours การออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ติดตามสภาวะอากาศบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี สภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนธันวาคม 2566 และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด รวมถึงการหารือของภาคเอกชนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!