ประจวบคีรีขันธ์-“อรรถพล” เร่งแก้ไขปัญหาลิงแสมสร้างความเดือดร้อนในเขตเทศบาลหัวหิน ตามนโยบาย รมว.ทส.

ประจวบคีรีขันธ์-“อรรถพล” เร่งแก้ไขปัญหาลิงแสมสร้างความเดือดร้อนในเขตเทศบาลหัวหิน ตามนโยบาย รมว.ทส.

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 27 ม.ค.67 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มี นายเผด็จ ลายทอง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสมเจตน์ จันทนา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมเป็นสักขีพยาน
           นายอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า จากนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้เร่งแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงแสมที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในวันนี้ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเกิดจากความตระหนักถึงปัญหาลิงแสมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สร้างผลกระทบทั้งด้านการดำรงชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเป็นอย่างมาก ซึ่งลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้ง 2 ฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยการทำหมันอย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการ การสร้างกรงพักพิงลิงสำหรับเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิง และนำลิงที่ได้รับการทำหมันแล้วไปไว้ที่กรงพักพิงลิงเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปในสถานที่ที่เหมาะสมหรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป รวมถึงขณะนี้ทางกรมอุทยานฯ กำลังแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวเพื่อให้ท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาลิงร่วมกับกรมอุทยานฯ ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
          สำหรับในเขตอำเภอหัวหิน มีประชากรลิงแสมประมาณ 5,000 ตัว ซึ่งในปีนี้ได้มีการสำรวจจำนวนประชากรลิงแสมอย่างเป็นทางการบริเวณเขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนกรมอุทยานฯ ในการทำหมันลิงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และทำหมันลิงไปแล้ว จำนวน 3,300 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรลิงในอนาคต หลังจากทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้แล้ว จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมเทศบาลเมืองหัวหินที่ไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!