ประจวบคีรีขันธ์-กุยบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน”

ประจวบคีรีขันธ์-กุยบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน”

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 26 ม.ค.67 ที่บริเวณชายหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน” ภายใต้โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดประจวบฯ มี นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี นางสาววรกานต์ ถาวร รอง ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นายบัญชา เสือเหลือง นายก อบต.เขาแดง หัวหน้าส่วนราชการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวประจวบฯ สมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงกว่า 50 ร้านค้า และชมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย
          โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง บูรณาการร่วมกับ อำเภอกุยบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบฯ สมาคมประมงบ้านทุ่งน้อยและชุมชนประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประจวบฯ ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดัน Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านของชายหาดบ้านทุ่งน้อยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในตำบลเขาแดงและนักท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.67 ที่บริเวณชายหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำความสะอาดชายหาด กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า-หอยแครงลงสู่ท้องทะเล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอลชายหาด และตะกร้อชายหาดของคนในชุมชน พร้อมจัดเทศกาลอาหารทะเล การจำหน่ายสินค้าของชาวบ้าน การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และการแสดงดนตรีจากวง Where Shell ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!