ตราด-เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดทีมาร์ท จุดแวะพัก จุดนัดพบ อาหาร เครื่องดื่ม ของฝากบ้านธรรมชาติ อ.แหลมงอบ

ตราด-เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดทีมาร์ท จุดแวะพัก จุดนัดพบ อาหาร เครื่องดื่ม ของฝากบ้านธรรมชาติ อ.แหลมงอบ

ภาพ/ข่าว:พูลศักดิ์ บุญลอย / ศิวพงศ์ บุญลอย

          ดร.วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดทีมาร์ท บริเวณสามแยกทางลงท่าเรือเฟอร์รี่บ้านธรรมชาติล่าง ริมถนนสายแหลใงอบ-บางกระดาน-แสนตุ้ง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผวจ.ตราด นายทิณวัฒน์ เจียมอุย รอง นายก อบจ.ตราด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วพิธี โดยมี น.ส.นภัสนันท์ อินทสุวรรรณ ผู้บริหารตลาดทีมาร์ท พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ มีประชานกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางปิดล่าง กากรแสดงลิเกฮูลูจากชุมชนบ้านยายม่อม การแสดงบาสโลปของกลุ่มผู้สูงอายุต.เขาสมิง และบ้านธรรมชาติ ตลอดจนการแสดงดนตรีจากทีมงานอ๊อด ดวงตะวัน พร้อมกันไฮไลต์ของงานมีการประกวดมิสทีมาร์ท ด้วยสาวงามจากท้องที่ต่างๆจำนวน 19 สาวงามเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท โดยสาวงามที่ชนะใจกรรมการได้รับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย ชนะเลิศอันดับที่ 1 หมายเลข 6 น.ส.สุพรรษา โปไธสง รองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 8 น.ส.โสภิดา บุศราคำ รองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 19 น.ส.กฤตพร ประศาสน์ศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 3 หมายเลข 5 น.ส.วณิชญา ท่าพริก รางวัลขวัญใจมวลชน หมายเลข 12 น.ส.ชลธิชา ชัยเดช
          สำหรับตลาดทีมาร์ท นส. นภัสนันท์ อินทสุวรรรณ ผู้บริหารตลาดทีมาร์ท กล่าวถึงความเป็นมาว่า มีพื้นที่ตลาดทั้งหมดจำนวน 36 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนสายแหลมงอบ-บางกระดาน –แสนตุ้ง อยู่ระหว่างบ้านธรรมชาติบน บ้านธรรมชาติล่าง บ้านบางปิดล่าง บ้านบางปิดบน และบ้านอ่าวตาลคู่ เป็นที่ดินมรดกจากบรรพบุรุษ เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสมในการจะพัฒนาให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และบริการการท่องเที่ยวได้ จึงเปิดให้เป็นศูนย์รวมของการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารต่างๆทั้งอาหารพร้อมรับประทาน อาหารสด อาหารแห้ง พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเลสดๆ เครื่องดื่มประเภทกาแฟ น้ำดื่ม สินค้าของฝก ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาหารพื้นเมืองเป็ฯต้น และยังมีจุดพักรถด้วยลานจอดรถทัวร์ รถยนต์ มีห้องสุขาที่ทันสมัย สะอาด โดยหวังให้เป็นจุดพัก จุดนัดพบของนักเดินทาง นักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นจุดซื้อขายสินค้าของประชาชนในละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้ในอนาคตยังจะมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสินค้าต่างๆให้ครบวงจร เพื่อให้ตลาดทีมาร์ท เป็นแลนด์มาร์กทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรดา และหมู่เกาะทะเลตราด ทั้งไป และกลับ สามารถแวะพักและเลือกซื้อสินค้าต่างๆจากตลาดทีมาร์ได้ตลอดเวลา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!