ชุมพร-อบจ. MOU สปสช. ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ

ชุมพร-อบจ. MOU สปสช. ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ (18 ม.ค.67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่นำโดย นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นำโดย นายธงชัย สิทธิยุโณ ผอ.กลุ่มรักษาการในตำแหน่งเลขาสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัด อบจ.ชุมพร นายเชาลิต ลิบน้อย ผอ.กลุ่มจังหวัด สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธาน อปสข. เขต 11 สุราษฎร์ธานี นายทวีสา เครือแพ ผู้ทรงคุณวุฒิ อปสข. เขต 11 สุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ สำหรับการลงนามในวันนี้ ในปี 2550 สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ได้ให้การและส่งเสริมระะบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรจากนี้ต่อไป
          นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร เปิดเผยว่า การลงนามร่วมมือกับ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในวันนี้ ก็เพื่อปิดช่วงว่างของการดูแลผู้ป่วยใน จ.ชุมพร โดยเฉพาะปัจจุบันประเทศไทยเราเข้าสู่ “สังคมสูงวัย“ และจากการที่ลงพื้นที่หลายแห่ง ได้พบผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นภาระและต้นทุนของครอบครัวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นในการทำ MOU กับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ที่เรามองเห็นช่องว่าง โดยเฉพาะในเรื่อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมใช้ได้ โดยทาง อบจ.ชุมพร เราก็จะได้สบทบร่วมกับกองทุนฟื้นฟูของ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เนื่องจากที่ผ่านมา เราไม่มีใครมาเป็นเจ้าภาพในการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วย ให้มีสภาพความพร้อมและสามารถนำกลับไปใช้ได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชน อันจะเป็นการเติมเต็มการดูแลและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมพรให้ดีขึ้นจากนี้ต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!