ปราจีนบุรี-เปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปราจีนบุรี-เปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

          วันนี้ (17 ม.ค.67) ผํูสื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ต.บุพราหมณ์อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Next Gen New worLd) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ ครู นักเรียน บริษัทห้างร้าน รายการต้อนรับ
          โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Next Gen New WorLd) ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า โดยการสร้างกระทะน้ำ โป่งเทียม ปลูกพืชอาหารสัตว์ ติดตั้งกล้อง NCAPs เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและเฝ้าระวัง การบุกรุกพื้นที่ บริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่า(Corridor) ในช่วงสะพานยกระดับ กม.ที่41-45 รวมไปถึงการสำรวจร่องรอยสัตว์ป่า ที่มาใช้ประโยชน์บริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่า corridor) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ผ่านกิจกรรม เยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่าย เยาวชนจิตอาสาในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กว้างขวางและเป็นรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของเยาวชน ในการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้คงควรอยู่คู่ผืนป่าต่อไป จากนั้นได้มอบกล้องNCAPs ให้กับทางอุทยานแห่งชาติทับลาน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม รวมถึงได้ร่วมปลูกต้นไม้(ต้นลาน)หน้าสนามหญ้าในอุทยานอีกด้วย
          นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ก้าวต่อไปของทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกพญาเย็นเขาใหญ่ จากการศึกษาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพบว่าสัตว์ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้มีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวเชื่อมต่อผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ บริเวณอุโมงค์เชื่อมผืนป่าบนมรดกโลก ทางหลวงหมายเลข 304 ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี จากความสำคัญดังกล่าวมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึง ร่วมกันจัด กิจกรรมเ NEXT Gen New World ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติทับลานตำบลบุพราหมณ์อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
          โดย ท่านสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานจัดงาน โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมกับนายรณณรงค์ นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนราชการ ตำรวจ ทหารฝ่ายปกครองอำเภอนาดี นักเรียนเยาวชน ตลอดจน ชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ร่วมปลูกต้นลาน และต้นพะยูงรวมถึงการชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนและประชาชนจากผลิตภัณฑ์ต้นลาน โดยมีการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานในการพัฒนา พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่และแห่งชาติทับลาน บริเวณทางเชื่อมผืนป่าเพื่อให้ สัตว์ป่าในพื้นที่ สามารถ ใช้ประโยชน์พื้นที่ในเรื่องของแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่ง ปัจจุบันมีสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 22 ชนิดได้เข้าใช้พื้นที่ ดังกล่าว และความหวังสูงสุดคือการทำให้เสือโคร่งซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเข้ามาใช้พื้นที่และมีการหากินในพื้นที่ระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานและ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ซึ่ง จะอำนวยประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนของพื้นป่ามรดกโลกลงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกของคนทั้งโลก โดยทางมูลนิธิได้มอบอุปกรณ์และชุดสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ในโอกาสนี้ได้มีราษฎรอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพระยา จำนวน 30 ชุดทั้งหมด 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการมอบเสบียงอาหารให้กับ ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าทั้ง 30 ชุด โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มอบแนวทางการดำเนินการและให้กำลังใจในการทำงานแก่ชุด เฝ้าระวังและ ผลักดันช้างป่า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!