สิงห์บุรี-พลังงานจังหวัดตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภค

สิงห์บุรี-พลังงานจังหวัดตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภค

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นายทรงพจน์ ราชคำสุข นายช่างชำนาญ หัวห้ากลุ่มส่งเสริมกำกับกิจการพลังงานร่วมกับ นายพิษณุราช อยู่พุ่ม หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 ชัยนาท สิงห์บุรี นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทดสอบและตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วจำนวน 8 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้บริโภคน้ำมันว่าได้รับน้ำมันเต็มอัตราวัดของมาตรวัด อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการน้ำมันในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่มีความห่วงใยต่อประชาชนผู้บริโภคน้ำมัน การตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันให้ครบทุกแบร์นและทุกสถานีบริการ
          น้ำมันเชื้อเพลิงของจังหวัดสิงห์บุรี ผลการตรวจสอบพบค่าปริมาตรน้ำมันลิตรมีทั้งค่าบวกและค่าลบครับ แต่ทุกสถานีบริการที่ตรวจสอบไม่มีค่าบวกและลบที่เกินมาตรฐาน (-25ml) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ช่างตวงวัด กรมการค้าภายในกำหนดเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดสิงห์บุรี จากการที่มาตรวจปั้มมีการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนดี มีเกินมาเล็กน้อย ถือว่าไม่ขาด เกินได้แต่ต้องไม่ขาด ก็ถือว่าเป็นปั้มน้ำมันที่เต็มลิตร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!